Core Services

บริการ
Application Development

Application Development

Web-Based Application, Mobile Application, Application Customization
Web Design & Development

Web Design & Development

UI/UX Design, Responsive Web Design, Mobile First
Presentation & Kiosk Application

Presentation & Kiosk Application

บริษัทรัชชอป จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้ง Application ระบบงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น ระบบ e-Commerce, Web-Based Application, Mobile Application, Application Customizationโดยจะเน้นเรื่อง ความปลอดภัย-มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบงาน ความเร็ว สวยงาม ใช้งานง่าย Responsive ได้มาตรฐาน W3C โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนา